Финансови отчети

Сортирай документите по година:
PDF.
Междинен доклад за дейността Q2
Размер: 0.17 MB.
PDF.
Финансов отчет по МСС Q2
Размер: 0.21 MB.
PDF.
Счетоводна политика и обяснителни бележки-оповестявания към финансовия отчет Q2.pdf
Размер: 0.33 MB.
PDF.
Консолидиран Финанс. Отчет по МСС Q2
Размер: 0.21 MB.
PDF.
Междинен консолидиран доклад за дейността Q2
Размер: 0.39 MB.
PDF.
Счетоводна политика и обяснителни бележки-оповестявания към финансовия консолидиран отчет Q2
Размер: 0.62 MB.
PDF.
Финансов отчет по МСС Q3
Размер: 0.74 MB.
PDF.
Допълнителна_информация_ГРАДУС_Q3_2018
Размер: 0.7 MB.
PDF.
Счетоводна политика и обяснителни бележки-оповестявания към финансовия отчет Q3
Размер: 0.33 MB.
PDF.
Междинен доклад за дейността_Градус_Q3_2018
Размер: 2.06 MB.
PDF.
ДЕКЛАРАЦИЯ_Градус_Q3_2018
Размер: 0.19 MB.
PDF.
Приложение 9 Наредба 2 КФН
Размер: 0.34 MB.
PDF.
ВЪТРЕШНА ИНФОРМАЦИЯ Регламент (ЕС) 596-2014
Размер: 0.14 MB.
PDF.
ВЪТРЕШНА ИНФОРМАЦИЯ Регламент (ЕС) 596-2014
Размер: 0.25 MB.
PDF.
Допълнителна_информация_ГРАДУС_Q3_2018
Размер: 0.66 MB.
PDF.
Междинен консолидиран доклад за дейността Q3
Размер: 2.86 MB.
PDF.
ДЕКЛАРАЦИЯ_Градус_Q3_2018
Размер: 0.16 MB.
PDF.
Консолидиран Финанс. Отчет по МСС Q3
Размер: 0.9 MB.
PDF.
Приложение 9 Наредба 2 КФН
Размер: 0.35 MB.
PDF.
Счетоводна политика и обяснителни бележки-оповестявания към конс. финансов отчет Q3
Размер: 0.63 MB.
PDF.
Счетоводна политика и обяснителни бележки-оповестявания към конс. финансов отчет Q3
Размер: 0.63 MB.
PDF.
forma_KFN_Q3_cons_Gradus_Report_30092018_BG
Размер: 0.13 MB.