Финансови отчети

Сортирай документите по година:
PDF.
Вътрешна информация по чл.7 от Регламент (ЕС) Q1 2021
Размер: 0.14 MB.
PDF.
ДЕКЛАРАЦИИ от отговорните лица Q1 2021
Размер: 0.09 MB.
PDF.
Допълнителна информация Q1 2021
Размер: 0.15 MB.
XLS.
КФН форми
Размер: 0.37 MB.
PDF.
Междинен доклад за дейността Q1 2021
Размер: 0.24 MB.
PDF.
Приложение 9 Q12021
Размер: 0.1 MB.
PDF.
Счетоводна политика и обяснителни бележки Q12021
Размер: 0.4 MB.
PDF.
Финансов отчет по МСС Q12021
Размер: 0.14 MB.
PDF.
Вътрешна информация по чл.7 от Регламент (ЕС) Q1 2021
Размер: 0.14 MB.
PDF.
ДЕКЛАРАЦИЯ от отговорните лица конс Q12021
Размер: 0.13 MB.
PDF.
Допълнителна информация конс Q12021
Размер: 0.49 MB.
PDF.
Консолидиран финансов отчет по МСС Q12021
Размер: 0.79 MB.
XLS.
КФН форми Q12021
Размер: 0.3 MB.
PDF.
Междинен конс.доклад за дейността Q1 2021
Размер: 3.34 MB.
PDF.
Приложение 9 Q1 2021
Размер: 0.26 MB.
PDF.
Счетоводна политика и обяснителни бележки Q12021
Размер: 0.5 MB.
PDF.
Вътрешна информация по чл.7 от Регламент (ЕС) Q22021
Размер: 0.14 MB.
PDF.
Декларация от отговорните лица
Размер: 0.03 MB.
PDF.
Допълнителна информация от Наредба 2 Q22021
Размер: 0.12 MB.
PDF.
Междинен доклад за дейността Q22021
Размер: 0.34 MB.
PDF.
Приложение 9 от Наредба 2 Q22021
Размер: 0.06 MB.
PDF.
Счетоводна политика и обяснителни бележки Q22021
Размер: 0.45 MB.
PDF.
Финансов отчет по МСС Q22021
Размер: 0.17 MB.
XLS.
Форми на финансови отчети КФН Q22021
Размер: 0.65 MB.
PDF.
Допълнителна информация от Наредба 2
Размер: 0.12 MB.
PDF.
Вътрешна информация по чл.7 от Регламент - ЕС 2021
Размер: 0.15 MB.
XLS.
Форми на финансови отчети КФН Q22021
Размер: 0.63 MB.
PDF.
Счетоводна политика и обяснителни бележки Q22021
Размер: 0.5 MB.
PDF.
Консолидиран финансов отчет по МСС Q22021
Размер: 0.19 MB.
PDF.
Консолид. доклад за дейността Q22021г.
Размер: 0.88 MB.
PDF.
Декларации от отговорните лица
Размер: 0.03 MB.
PDF.
Приложение 9 Наредба 2 Q22021
Размер: 0.06 MB.
PDF.
Вътрешна информация по чл.7 от Регламент (ЕС) 2021
Размер: 0.15 MB.
PDF.
ДЕКЛАРАЦИИ Q32021
Размер: 0.03 MB.
PDF.
Допълнителна информация Q32021
Размер: 0.12 MB.
PDF.
Междинен доклад за дейността Q3 2021
Размер: 0.54 MB.
PDF.
Приложение 9 по чл.33 Q3 2021
Размер: 0.06 MB.
PDF.
Счетоводна политика и обяснителни бележки Q32021
Размер: 0.36 MB.
PDF.
Финансов отчет по МСС Q3 2021
Размер: 0.17 MB.
XLS.
Форми на финансови отчети КФН Q3 2021
Размер: 0.36 MB.
PDF.
ВЪТРЕШНА ИНФОРМАЦИЯ Регламент (ЕС) 596-2014
Размер: 0.14 MB.
PDF.
ДЕКЛАРАЦИИ от отговорните лица
Размер: 0.04 MB.
PDF.
Допълнителна_информация Q12020
Размер: 0.13 MB.
PDF.
Междинен доклад за дейността Q12020
Размер: 0.26 MB.
PDF.
Приложение 9 Наредба 2 КФН Q12020
Размер: 0.06 MB.
PDF.
Счетоводна политика и обяснителни бележки Q12020
Размер: 0.46 MB.
PDF.
Финансов отчет по МСС Q12020
Размер: 0.16 MB.
XLS.
Forma_KFN_GR6_GRADUS AD_Report_Q1_2020_bg
Размер: 0.37 MB.
PDF.
ВЪТРЕШНА ИНФОРМАЦИЯ Регламент (ЕС) 596-2014
Размер: 0.15 MB.
PDF.
ДЕКЛАРАЦИЯ от отговорните лица Q12020
Размер: 0.14 MB.
PDF.
Допълнителна информация Q12020
Размер: 0.56 MB.
PDF.
Консолидиран доклад за дейността Q12020
Размер: 0.59 MB.
PDF.
Консолидиран финансов отчет по МСС Q12020
Размер: 0.77 MB.
PDF.
Приложение 9 Q12020
Размер: 0.25 MB.
PDF.
Счетоводна политика и обяснителни бележки Q12020
Размер: 0.8 MB.
XLS.
Форми на финансови отчети КФН Q12020
Размер: 0.34 MB.
PDF.
ВЪТРЕШНА ИНФОРМАЦИЯ Регламент (ЕС) 596-2014
Размер: 0.16 MB.
PDF.
ДЕКЛАРАЦИЯ от отговорните лица Q2 2020
Размер: 0.15 MB.
PDF.
Допълнителна информация Q2 2020
Размер: 0.54 MB.
PDF.
Междинен доклад за дейността Q2 2020
Размер: 0.42 MB.
PDF.
Приложение 9 Q2 2020
Размер: 0.26 MB.
PDF.
Счетоводна политика и обяснителни бележки Q2 2020
Размер: 0.52 MB.
PDF.
Финансов отчет по МСС Q2 2020
Размер: 0.16 MB.
XLS.
Форми на финансови отчети Q2 2020
Размер: 0.7 MB.
PDF.
ВЪТРЕШНА ИНФОРМАЦИЯ Регламент (ЕС) 596-2014
Размер: 0.16 MB.
PDF.
ДЕКЛАРАЦИЯ от отговорните лица Q22020
Размер: 0.11 MB.
PDF.
Допълнителна информация ГРАДУС Q22020
Размер: 0.54 MB.
PDF.
Консолидиран финансов отчет по МСС Q22020
Размер: 0.79 MB.
PDF.
Приложение 9 Q22020
Размер: 0.24 MB.
PDF.
Счетоводна политика и обяснителни бележки Q22020
Размер: 0.62 MB.
XLS.
Форми на финансови отчети Q22020
Размер: 0.66 MB.
PDF.
Междинен доклад за дейността Q22020
Размер: 0.9 MB.
PDF.
ВЪТРЕШНА ИНФОРМАЦИЯ Регламент (ЕС) 596-2014
Размер: 0.17 MB.
PDF.
ДЕКЛАРАЦИЯ от отговорните лица Q32020
Размер: 0.15 MB.
PDF.
Допълнителна информация Q32020
Размер: 0.49 MB.
PDF.
Междинен доклад за дейността Q32020
Размер: 0.34 MB.
PDF.
Приложение 9 Q32020
Размер: 0.26 MB.
PDF.
Счетоводна политика и обяснителни бележки Q32020
Размер: 0.53 MB.
PDF.
Финансов отчет по МСС Q32020
Размер: 0.61 MB.
XLS.
Форми на финансови отчети КФН Q32020
Размер: 0.4 MB.
PDF.
ВЪТРЕШНА ИНФОРМАЦИЯ Регламент (ЕС) 596-2014 Q3 2020
Размер: 0.33 MB.
PDF.
Декларации от отговорните лица
Размер: 0.18 MB.
PDF.
Допълнителна информация Q32020
Размер: 0.37 MB.
PDF.
Консолидиран финансов отчет по МСС Q32020
Размер: 0.28 MB.
PDF.
Междинен консолидиран доклад за дейността Q32020
Размер: 1.06 MB.
PDF.
Приложение 9 Q32020 cons
Размер: 0.2 MB.
PDF.
Счетоводна политика и обяснителни бележки Q3 2020
Размер: 1.12 MB.
XLS.
Форми на финансови отчети конс Q32020
Размер: 0.34 MB.
PDF.
ВЪТРЕШНА ИНФОРМАЦИЯ Регламент (ЕС) 596-2014 Q4
Размер: 0.17 MB.
PDF.
Декларации от отговорните лица
Размер: 0.08 MB.
PDF.
Допълнителна информация
Размер: 0.17 MB.
PDF.
Междинен доклад за дейността Q42020
Размер: 0.43 MB.
PDF.
Приложение 9 Наредба 2 КФН
Размер: 0.1 MB.
PDF.
Счетоводна политика и обяснителни бележки
Размер: 0.43 MB.
PDF.
Финансов отчет по МСС Q42020
Размер: 0.15 MB.
XLS.
Форми на финансови отчети Q42020
Размер: 0.65 MB.
PDF.
Вътрешна информация по чл.7 от Регламент (ЕС) Q4 2020 cons
Размер: 0.18 MB.
PDF.
Декларация от отговорните лица
Размер: 0.13 MB.
PDF.
Допълнителна информация Q42020
Размер: 0.52 MB.
PDF.
Консолидиран финансов отчет по МСС Q42020
Размер: 0.18 MB.
PDF.
Междинен доклад за дейността Q42020
Размер: 0.48 MB.
PDF.
Приложение 9 Q42020
Размер: 0.25 MB.
PDF.
Счетоводна политика и обяснителни бележки Q42020
Размер: 0.6 MB.
XLS.
Форми на конс финансови отчети Q42020
Размер: 0.34 MB.
PDF.
Additional information Q42020
Размер: 0.12 MB.
PDF.
Годишен доклад за дейността съгласно Приложение №10 от Наредба № 2
Размер: 0.88 MB.
PDF.
ДЕКЛАРАЦИИ от отговорните лица
Размер: 0.04 MB.
PDF.
Декларация по чл. 100н от ЗППЦК
Размер: 0.12 MB.
PDF.
Доклад по изпълнение на политиката за възнагражденията 2020
Размер: 0.33 MB.
PDF.
Информация относно публично дружество по Приложение 11 към Наредба 2
Размер: 0.34 MB.
PDF.
Одиторски доклад 2020
Размер: 0.58 MB.
PDF.
Програма за корпоративно управление 2020
Размер: 0.59 MB.
PDF.
Счетоводна политика и обяснителни бележки оповестявания към финансовия отчет
Размер: 1.97 MB.
PDF.
Финансов отчет МСС 2020
Размер: 0.26 MB.
XLS.
Форми на неконсолидиран финансов отчет КФН 2020
Размер: 0.65 MB.
PDF.
Декларация по чл. 100н от ЗППЦК
Размер: 0.12 MB.
PDF.
Годишен консолидиран доклад за дейността
Размер: 1.48 MB.
PDF.
Декларация за корпоративно управление
Размер: 0.98 MB.
PDF.
Декларация от отговорните лица
Размер: 0.16 MB.
PDF.
Декларация чл.100н ЗППЦК
Размер: 0.12 MB.
PDF.
Заверен от регистриран одитор консолидиран финансов отчет
Размер: 0.32 MB.
XLS.
КФН форми на финансови отчети
Размер: 0.66 MB.
PDF.
Нефинансова декларация
Размер: 0.8 MB.
PDF.
Одиторски доклад
Размер: 0.66 MB.
PDF.
Междинен доклад за дейността_Градус_Q4_2018
Размер: 2.1 MB.
PDF.
Счетоводна политика и обяснителни бележки-оповестявания към финансовия отчет Q4
Размер: 0.33 MB.
PDF.
Приложение 9 Наредба 2 КФН
Размер: 0.33 MB.
XLSX.
GRADUS_Report IV_31.12.2018 kor
Размер: 0.18 MB.
PDF.
ВЪТРЕШНА ИНФОРМАЦИЯ Регламент (ЕС) 596-2014_
Размер: 0.27 MB.
PDF.
списък ВЪТРЕШНА ИНФОРМАЦИЯ Регламент (ЕС) 596-2014
Размер: 0.17 MB.
PDF.
Приложение 9 Наредба 2 КФН
Размер: 0.32 MB.
PDF.
Допълнителна_информация_ГРАДУС_Q4_2018
Размер: 0.69 MB.
PDF.
Счетоводна политика и обяснителни бележки-оповестявания към финансовия отчет Q1_bg
Размер: 0.4 MB.
PDF.
Приложение 9 Наредба 2 КФН
Размер: 0.1 MB.
PDF.
Междинен доклад за дейността_Градус_Q1_2019
Размер: 0.15 MB.
PDF.
Допълнителна_информация_ГРАДУС_Q1_2019
Размер: 0.17 MB.
PDF.
ДЕКЛАРАЦИИ_Градус АД_ЗППЦК_Q1_2019
Размер: 0.08 MB.
PDF.
ВЪТРЕШНА ИНФОРМАЦИЯ Регламент (ЕС) 596-2014
Размер: 0.12 MB.
PDF.
GR6_Gradus AD Individual FS-Q1-2019_bg
Размер: 0.19 MB.
XLSX.
Forma_KFN_GR6_GRADUS AD_Report_Q1_bg
Размер: 0.11 MB.
PDF.
Счетоводна политика и обяснителни бележки-оповестявания към конс. финансов отчет Q1_2019
Размер: 0.79 MB.
PDF.
Приложение 9 от Наредба 2 на КФН конс. Q1_2019
Размер: 0.31 MB.
PDF.
Междинен Консолидиран Финансов Отчет Q1_2019
Размер: 0.93 MB.
PDF.
Междинен Консолидиран доклад за дейността Q1_2019
Размер: 3.09 MB.
PDF.
Допълнителна информация_Градус АД_конс. Q1_2019
Размер: 0.65 MB.
PDF.
Декларация_Градус АД_ЗППЦК_конс. Q1_2019
Размер: 0.17 MB.
PDF.
СПИСЪК ВЪТРЕШНА ИНФОРМАЦИЯ Регламент (ЕС) 596-2014-01.01.19-02.05.19
Размер: 0.14 MB.
XLS.
forma_KFN_Q1_cons_Gradus_Report_31032019_BG
Размер: 0.35 MB.
PDF.
GR6_Gradus AD Individual FS-Q2-2019_bg
Размер: 0.17 MB.
PDF.
ДЕКЛАРАЦИИ от отговорните лица_Q2
Размер: 0.03 MB.
PDF.
Междинен доклад за дейността_Градус_Q2_2019
Размер: 0.43 MB.
PDF.
Счетоводна политика - към финансовия отчет Q2_bg
Размер: 0.44 MB.
PDF.
Допълнителна_информация_ГРАДУС_Q2_2019
Размер: 0.12 MB.
PDF.
ВЪТРЕШНА ИНФОРМАЦИЯ Регламент (ЕС) 596-2014 Q2
Размер: 0.15 MB.
PDF.
Приложение 9 Наредба 2 КФН Q2_2019
Размер: 0.06 MB.
PDF.
Междинен консолидиран финансов отчет Q2/2019
Размер: 1.29 MB.
PDF.
Пояснителни бележки и счетоводна политика
Размер: 0.78 MB.
PDF.
Междинен консолидиран доклад за дейността Q2/2019
Размер: 0.71 MB.
XLS.
Форма на отчета на КФН
Размер: 0.67 MB.
PDF.
Допълнителна информация_Q2_cons_Gradus
Размер: 0.11 MB.
PDF.
Декларация от отговорните лица Q2_cons_Gradus
Размер: 0.03 MB.
PDF.
ВЪТРЕШНА ИНФОРМАЦИЯ Регламент (ЕС) 596-201_Q2
Размер: 0.15 MB.
PDF.
Приложение 9 Наредба 2 КФН_конс_Q2_2019
Размер: 0.05 MB.
PDF.
Междинен финансов отчет Q3/2019
Размер: 0.16 MB.
PDF.
Пояснителни бележки и счетоводна политика
Размер: 0.39 MB.
PDF.
Междинен доклад за дейността Q3/2019
Размер: 0.44 MB.
XLS.
Форма на отчета на КФН
Размер: 0.4 MB.
PDF.
Допълнителна информация_Q3_Gradus
Размер: 0.12 MB.
PDF.
Декларация от отговорните лица Q3_Gradus
Размер: 0.03 MB.
PDF.
ВЪТРЕШНА ИНФОРМАЦИЯ Регламент (ЕС) 596-201_Q3
Размер: 0.15 MB.
PDF.
Приложение 9 Наредба 2 КФН_Q3_2019
Размер: 0.06 MB.
PDF.
Междинен консолидиран финансов отчет Q3/2019
Размер: 0.2 MB.
PDF.
Пояснителни бележки и счетоводна политика
Размер: 0.62 MB.
PDF.
Междинен консолидиран доклад за дейността Q3/2019
Размер: 0.52 MB.
XLS.
Форма на отчета на КФН
Размер: 0.35 MB.
PDF.
Допълнителна информация_Q3_cons_Gradus
Размер: 0.17 MB.
PDF.
Декларация от отговорните лица Q3_cons_Gradus
Размер: 0.09 MB.
PDF.
ВЪТРЕШНА ИНФОРМАЦИЯ Регламент (ЕС) 596-201_Q3
Размер: 0.15 MB.
PDF.
Приложение 9 Наредба 2 КФН_конс_Q3_2019
Размер: 0.1 MB.
PDF.
Междинен финансов отчет Q4/2019
Размер: 0.15 MB.
PDF.
Пояснителни бележки и счетоводна политика
Размер: 0.41 MB.
PDF.
Междинен доклад за дейността Q4/2019
Размер: 0.42 MB.
XLS.
Форма на отчета на КФН
Размер: 0.66 MB.
PDF.
Допълнителна информация_Q4_Gradus
Размер: 0.83 MB.
PDF.
Декларация от отговорните лица Q4_Gradus
Размер: 0.18 MB.
PDF.
ВЪТРЕШНА ИНФОРМАЦИЯ Регламент
Размер: 0.16 MB.
PDF.
Приложение 9 Наредба 2 КФН_Q4_2019
Размер: 0.38 MB.
PDF.
Междинен финансов отчет Q4/2019
Размер: 0.83 MB.
PDF.
Пояснителни бележки и счетоводна политика
Размер: 0.68 MB.
PDF.
Междинен доклад за дейността Q4/2019
Размер: 0.83 MB.
XLS.
Форма на отчета на КФН
Размер: 0.27 MB.
PDF.
Допълнителна информация_Q4_Gradus
Размер: 0.52 MB.
PDF.
Декларация от отговорните лица Q4_Gradus
Размер: 0.13 MB.
PDF.
ВЪТРЕШНА ИНФОРМАЦИЯ Регламент (ЕС) 596/2014_Q4
Размер: 0.16 MB.
PDF.
Приложение 9 Наредба 2 КФН_Q4_2019
Размер: 0.25 MB.
PDF.
Годишен доклад за дейността съгласно Приложение №10 от Наредба № 2
Размер: 1.12 MB.
PDF.
Декларация одитор
Размер: 0.11 MB.
PDF.
Декларация_100н_para 4_item 4_2019
Размер: 0.04 MB.
PDF.
Заверен от регистриран одитор финансов отчет
Размер: 0.22 MB.
PDF.
Информация относно публично дружество по Приложение 11 към Наредба 2
Размер: 0.24 MB.
PDF.
Одиторски доклад
Размер: 0.5 MB.
PDF.
Програма за прилагане на стандарти за добро корпоративно управление
Размер: 0.51 MB.
PDF.
Счетоводна политика и обяснителни бележкиоповестявания към финансовия отчет
Размер: 1.6 MB.
XLS.
Форми КФН - 2019
Размер: 0.57 MB.
XLS.
Forma_KFN_GR6_Gradus AD_Cons.2019
Размер: 0.66 MB.
PDF.
Oдиторски доклад 2019
Размер: 0.59 MB.
PDF.
Годишен консолидиран доклад за дейността 2019
Размер: 1.15 MB.
PDF.
Декларация за корпоративно управление 2019
Размер: 0.81 MB.
PDF.
Декларация на отговорните лица
Размер: 0.04 MB.
PDF.
Декларация по чл.100н ЗППЦК
Размер: 0.11 MB.
PDF.
Консолидиран финансов отчет 2019
Размер: 0.27 MB.
PDF.
Консолидирана нефинансова декларация 2019
Размер: 0.65 MB.
PDF.
Счетоводна политика и пояснителни бележки 2019
Размер: 2.73 MB.
PDF.
Междинен доклад за дейността Q2
Размер: 0.17 MB.
PDF.
Финансов отчет по МСС Q2
Размер: 0.21 MB.
PDF.
Счетоводна политика и обяснителни бележки-оповестявания към финансовия отчет Q2.pdf
Размер: 0.33 MB.
PDF.
Консолидиран Финанс. Отчет по МСС Q2
Размер: 0.21 MB.
PDF.
Междинен консолидиран доклад за дейността Q2
Размер: 0.39 MB.
PDF.
Счетоводна политика и обяснителни бележки-оповестявания към финансовия консолидиран отчет Q2
Размер: 0.62 MB.
PDF.
Финансов отчет по МСС Q3
Размер: 0.74 MB.
PDF.
Допълнителна_информация_ГРАДУС_Q3_2018
Размер: 0.7 MB.
PDF.
Счетоводна политика и обяснителни бележки-оповестявания към финансовия отчет Q3
Размер: 0.33 MB.
PDF.
Междинен доклад за дейността_Градус_Q3_2018
Размер: 2.06 MB.
PDF.
ДЕКЛАРАЦИЯ_Градус_Q3_2018
Размер: 0.19 MB.
PDF.
Приложение 9 Наредба 2 КФН
Размер: 0.34 MB.
PDF.
ВЪТРЕШНА ИНФОРМАЦИЯ Регламент (ЕС) 596-2014
Размер: 0.14 MB.
PDF.
ВЪТРЕШНА ИНФОРМАЦИЯ Регламент (ЕС) 596-2014
Размер: 0.25 MB.
PDF.
Допълнителна_информация_ГРАДУС_Q3_2018
Размер: 0.66 MB.
PDF.
Междинен консолидиран доклад за дейността Q3
Размер: 2.86 MB.
PDF.
ДЕКЛАРАЦИЯ_Градус_Q3_2018
Размер: 0.16 MB.
PDF.
Консолидиран Финанс. Отчет по МСС Q3
Размер: 0.9 MB.
PDF.
Приложение 9 Наредба 2 КФН
Размер: 0.35 MB.
PDF.
Счетоводна политика и обяснителни бележки-оповестявания към конс. финансов отчет Q3
Размер: 0.63 MB.
PDF.
forma_KFN_Q3_cons_Gradus_Report_30092018_BG
Размер: 0.13 MB.
PDF.
ДЕКЛАРАЦИИ_Градус_Q4_2018
Размер: 0.16 MB.
PDF.
Допълнителна_информация_ГРАДУС_Q4_2018
Размер: 0.68 MB.
PDF.
Финансов отчет по МСС Q4 кор._
Размер: 0.19 MB.
PDF.
Счетоводна политика и обяснителни бележки-оповестявания към конс. финансов отчет Q4
Размер: 0.51 MB.
PDF.
Междинен консолидиран доклад за дейността Q4
Размер: 3.86 MB.
PDF.
Консолидиран Финанс. Отчет по МСС Q4
Размер: 1.05 MB.
PDF.
ДЕКЛАРАЦИЯ_Градус_Q4_2018
Размер: 0.15 MB.
XLSX.
forma_KFN_Q4_cons_Gradus_Report_31122018_BG
Размер: 0.09 MB.
PDF.
Заверен Годишен Финансов Отчет 2018
Размер: 0.22 MB.
PDF.
Доклад за дейността на Градус АД за 2018
Размер: 1.03 MB.
PDF.
Счетоводна политика и пояснителни бележки към ГФО 2018
Размер: 1.49 MB.
PDF.
Декларация от отговорните лица чл.100н ал.4 т.4
Размер: 0.27 MB.
PDF.
Доклад на независимия одитор
Размер: 0.54 MB.
XLS.
GR6_ГРАДУС_форми на КФН_2018
Размер: 0.61 MB.
XLS.
GR6_ГРАДУС_форми на КФН_2018
Размер: 0.61 MB.
PDF.
Декларация от одиторите чл.100н ал.4 т.3
Размер: 0.12 MB.
XLS.
Forma_KFN_GR6_Gradus AD_Cons.2018_bg
Размер: 0.64 MB.
PDF.
Gradus AD Audit report on consolidated FS 2018 signed_bg
Размер: 0.66 MB.
PDF.
Gradus AD Non-financial declaration 2018 signed_bg
Размер: 0.51 MB.
PDF.
Gradus AD Declaration ZPPCK 2018 100H (4) 4_bg
Размер: 0.2 MB.
PDF.
Gradus AD Consolidated FS 2018 signed_bg
Размер: 0.25 MB.
PDF.
Gradus AD Consolidated declaration ZPPCK 2018 signed_bg
Размер: 0.12 MB.
PDF.
Gradus AD Consolidated declaration for corporate governance 2018 signed_bg
Размер: 0.78 MB.
PDF.
Gradus AD Audit report on consolidated FS 2018 signed_bg
Размер: 0.66 MB.
PDF.
Gradus AD Consolidated annual report + appendix 10 2018 signed_bg
Размер: 1.09 MB.
PDF.
Gradus AD Consolidated Notes 2018 signed_bg
Размер: 2.66 MB.
--}}

Сайтът използва “бисквитки” (cookies) за по-голямо удобство на нашите потребители.

Съгласен съм Научи повече