Структура на компанията

Инвестиции в дялове и акции на дружества, придобиване и управление на участия в български и чуждестранни дружества; извършване на дейност като холдингово дружество; придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензии за използване на патенти на дружества, в които дружеството участва; финансиране на дружества, в които дружеството участва, както и всякаква друга дейност, незабранена от закона, при условие че ако се изисква разрешение или лиценз, или регистрация за извършване на някоя дейност, тази дейност се осъществява след получаване на такова разрешение или лиценз, съответно след извършване на такава регистрация. Градус АД като холдингово дружество осъществява предмета си на дейност, като управлява и представлява следните дъщерни дружества:

Дъщерните дружества в групата

 • 100%
  „Милениум 2000“ ЕООД*
 • 100%
  „Градус-1“ ЕООД*
 • 96.00%
  „Градус-3“ АД**
 • 99.93%
  „Градус-98“ АД*
 • 100%
  „Градус Лоджистикс“*
** непряко участие * ефективен процент на участие

Сайтът използва “бисквитки” (cookies) за по-голямо удобство на нашите потребители.

Съгласен съм Научи повече